27.09.2018 АКАДЕМИЯДА DAMUMED МОБИЛЬДІК ҚОСЫМШАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ ТУРАЛЫ ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСЫ ӨТКІЗІЛДІ

2018 жылдың 21 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының жеке құрамына жауынгерлік және қызметтік сабағының шеңберінде Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының өкілдері DamuMed мобильдік қосымшасының мүмкіндіктері туралы түсіндіру жұмысын өткізді....

27.09.2018 ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СБОРАХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

26 сентября 2018 года в Костанайской Академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева состоялся учебно-методический сбор «Внедрение в образовательный процесс инновационных методов работы, поиск новых форм и способов подготовки высококвалифицированных специалистов» с участием профессорско-преподавательского...