10.12.2019 ТРЕХЛЕТНИЙ ВЕКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Во исполнение основных мероприятий Дорожной карты по модернизации казахстанской полиции  старшим преподавателем-методистом учебно-методического центра, майором полиции  А. Наурзбаевой проводится социологическое исследование по вопросу уровня доверия населения города Костанай к полиции. Объектом нашего исследования являются...

10.12.2019 Тағылымдамашылар криминалистика саласындағы білімдерін көрсетті

Криминалистиканы білу құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби даярлығының міндетті шарты болып табылады. 2019 жылдың 5-7 желтоқсанында бастапқы алғашқы даярлық курстарында «Криминалистика» пәні бойынша емтихандар өткізілді. Тағылымдамашылар емтихан өткізу барысында  криминалистикалық құралдарды, қылмыстық құқықбұзушылықтарды ашу,...