23.06.2018 Ко Дню казахстанской полиции: кулинарный поединок слушателей курсов повышения квалификации

День казахстанской полиции в Институте повышения квалификации и переподготовки решили провести креативно. Конкурс «Кулинарный поединок» организован для сотрудников штабных подразделений, которые прибыли на обучение в рамках повышения квалификации. Необходимо отметить, что в штабных подразделениях,...

23.06.2018 «УК-161/2 мекемесі» РММ базасында далалық зерттеулер жүргізу

Академияның ҒЗТКЖ жоспарының 2-ші ережесіне сәйкес ғылыми-зерттеу орталығының «ҚАЖ-де сотталғандар арасында тәрбие жұмысын ұйымдастыру жүйесімен ұйымдық және құқықтық аспектілері жағдайын талдау және болашақта жетілдіру» тақырыбы бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу мақсатында 2018 жылдың 20,...