ІІМ ШырақбекҚабылбаеватындағы Қостанай академиясы жұмысын қашықтықтан оқыту нысанында өткізуде. Тәжірибелік қызметкерлерді оқу сабақтарына қатыстыру жалғастырылуда, өйткені практика мен теория терең ұштасуын табуда. Тәжірибелік қызметкерді сабаққа қатыстырудың негізгі мақсаты – курсанттарға бағыт-бағдар беру болып табылады....