30.05.2016 Озеленение территории Академии.

Территория Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева – огромная составляющая в жизни каждого сотрудника и курсанта. Благоустройство и озеленение участков способствуют эстетически и экологически привлекательному пространству академии, улучшению экологической обстановки на территории  за...

30.05.2016 Практикалық қызметкерлермен кездесу

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 45 жылдығына арналған іс-шаралар аясында ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы оқу орнының түлектеріне қойылатын кәсіби және коммуникативтік касиеттерін қалыптастыруға көмектесу...

30.05.2016 В Институте повышения квалификации вручили сертификаты

В настоящее время учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан призваны реализовывать уголовное наказание, целями которого является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. Для этого, в каждом исправительном учреждении, действует установленный...

30.05.2016 «Өзіңді тәрбиелеу – өмір талабы»

Тәлімгерлік – тәлімгер мен тәлім алушы арасында сенімді, жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас құру үрдісі. Заманауи тәлімгер жас қызметкерді тек күнделікті міндеттерге баулумен шектелмей, шеберлігінде шек болмайтын ұстаз тәрбиелеуі шарт. Бәрiмiздi бүгiнгi тaңдa aлaңдaтaтын мәсeлe...

30.05.2016 «Жігіт сұлтаны» сайысы өтті

Атадан жақсы ұл туса, Елінің оңы болады,- демекші, қазақ халқы ертеден ер баланың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Олар-болаттай берік, бір-біріне серік болатындай батыл бола білген. Сонымен қоса, елдікке ұмтылған ерлеріміз жұртым деп жұтылып, елім...