Академияда алғашқы оқу жылында ұжымды қалыптастыру, курсанттардың жеке,тұлғалық ерекшеліктерін зерделеу бойынша үлкен жұмыстар жүргізіледі. Білім алушылардың өмірлік ұстанымын зерттеу, өмірлік көзқарас деңгейлерін, сондай-ақ жеке тұлғалық диагностиканы анықтау мақсатында кураторлық сағат шеңберінде Академияның психологиялық жеңілдету...