Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының басшылығы және ұжымы Молдашев Мейрам Бахитжанұлының әкесі қайтыс болуына байланысты отбасы мен туысқандарына,  қайғысына ортақтасып көңіл білдіреді. Руководство и коллектив Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени...