2019 жылдың 10 маусымында Қостанай академиясының 5В090500 -«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқитын 4 курс курсанттары өзінің алғашқы қорытынды мемлекеттік аттестациясын тапсырды. Компьютерлік тестілеу «Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету» және «Әлеуметтік жұмыстың теориясы» пәндерінен болса,...