Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 2019-2020 оқу жылының Ғылыми кеңесінің бірінші мәжілісінде қысқы сессия емтихандарын жазбаша нысанға ауыстыру туралы шешім қабылданған болатын. Осыған орай «Білім алушылардың жазбаша емтихандарын ұйымдастыру және өткізу...