28.12.2017 Поздравительные письма!

В честь празднования Нового года в адрес Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева поступили поздравительные письма от ВУЗов-партнеров ведомственных учебных заведений. В своем поздравлении от лица руководства, профессорско-преподавательского и всего личного состава...

28.12.2017 Поздравительное письмо!

22 декабря 2017 г. в честь празднования Нового года в адрес Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева поступило поздравительное письмо начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Белорусь генерал-майора милиции, кандидата юридических наук,...

28.12.2017 Мен жас тергеушімін

2017 жылдың желтоқсан айының 26 күні Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы полиция майоры Кайнар Ерболат Ержанұлы және полиция майоры Нурмаганбетова Жанна Кенжеғалиқызының...

28.12.2017 Кәсіби бағдар  жұмысы

Академия қызметкерлерінің 2017 жылдың 4 тоқсанына арналған қызметтік іссапарлар жоспарына сәйкес, 2017 жылдың 22 желтоқсанда Қостанай облысы Мендықара ауданына кәсіби бағдар жұмысын жүргізу үшін ғалым хатшы полиция подполковнигі Қ.А. Жумабаев (Ц-820213), 301 оқу тобының...

28.12.2017 Онлайн-лекция Барнаул

2017 жылдың 26 желтоқсанында сағат 11.00-де  Ресей Федерациясы ІІМ Барнауыл заң институтының әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедрасының аға оқытушысы полиция подполковнигі Евгений Александрович Федяевпен Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында күндізгі оқыту...

28.12.2017 Культпоход в кинотеатр – это знаменательное событие для курсанта

Разнообразное кино является частью жизни любого современного человека, так как предполагает хорошее качество и акустику просмотра, которых сложно добиться в домашних условиях. Кинотеатр получил широкое распространение как культурно-развлекательный вид досуга курсантов за счет того, что...

28.12.2017 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының базасында нұсқамалық кеңес өтті

Ғылыми және педагогикалық магистратура магистранттарының зерттеу практикасы терең ғылыми-педагогикалық даярлығы бар, қоғамның өзекті мәселелерін шешуге қабілетті ғылыми кадрларды даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Тәжірибе өткізудің мақсаты отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және...