Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының басшылығы мен ұжымы Игорь Викторович Слепцовтың мезгілсіз қайтыс болуына байланысты оның туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Слепцов Игорь Викторович-Академияның қылмыстық құқық және жазаны орындауды ұйымдастыру...