ІІО қызметкері кәсібилік жағынан өте жақсы дайындалған болғанымен, оның психикалық қасиеттері — моральдық, эмоционалды, еріктік тұрақтылығы, іс-әрекетке дайындығы жеткіліксіз дамыған болса, онда ол өз жұмысын тиімді атқара алмайды. Сондықтан қызметкерлердің кәсіби дамуында психологиялық дайындық...