Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің «6М030300 – Құқық қорғау қызметі»  мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық магистратураның 2018 жылғы қабылданған магистранттары 2020 жылғы   16 маусымда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы...