23.10.2017 музей ДВД

Милиция в полицию переименовалась, Но ее значение отнюдь не поменялось: Как прежде, свой участок обходит участковый, Стоит на перекрестке постовой суровый Вот с таких, очень важных, слов  я хотела бы начать свою статью. В...

23.10.2017 Авторлық ұжымның отырысы өтті

Табиғатынан мықты тұлғалар біреудің көлеңкесінде қаламын деп қорықпастан айналасына дарынды, толық рухты адамдарды жинайды, оларға өз-өзін көрсетуге мүмкіндік береді. «Шырақбек Қабылбаев: Тұлға, мемлекеттік қызметкер, отандық ішкі істер органдарының ведомстволық білім берудің негізін қалаушы» атты...