Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай Академиясының ғылыми-зерттеу қызметі оқу үдерісі барысындағы басты ұстанымдардың бірі. Жоғары білім алу барысында курсанттар әрдайым жан-жақты жүргізілген ғылыми жұмыстарды жүзеге асырады. Білім беру мекемесінің профессорлық-оқытушылық құрамы бұл...