2018 жылдың 4 желтоқсанында Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы мен Ресей Федерациясы Барнауыл заң институтының профессорлық-оқытушылық құрамы және күндізгі оқыту факультетінің 4 курс курсанттары арасында қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының доценті...