11.04.2022

СЫРТТАЙ ОҚУ НЫСАНЫНЫҢ БІТІРУШІ КУРС ТҮЛЕКТЕРІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ ҚОРЫТЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК АТТЕСТАЦИЯСЫ Академиялық күнтізбе және оқу жұмысының жоспарына сәйкес 2022 жылғы 4 және 17 сәуір аралығында Академияда сырттай оқу нысанындағы бітіруші курстардың қорытынды аттестаттауы өткізіледі....

11.04.2022

«Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары» оқу пәнінің аясында 2-курс докторанттарына заң ғылымдарының кандидаты Асель Касымова «Қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасын жаңғыртудың негізгі тұжырымдамалары» атты тақырыбында дәріс оқыды. Сонымен қатар докторанттардың зерттеу тақырыптарымен байланысты заңдардағы өзгерістер...