16.04.2020

ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы БҰҰ-ның Қамаудағы адамдармен қарым-қатынасқа қатысты ең төменгі стандарттық ережелерін (Нельсон Манделаның Ережесі) зерделеу жөніндегі курсын ұсынады. Курсты БҰҰ ЕҚБ әзірлеген және өзбетінше оқуға арналған жеті модульді құрайды, олар...

16.04.2020

Костанайская академия МВД имени Шракбека Кабылбаева предлагает дистанционно изучить Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). Курс разработан УНП ООН и включает семь модулей для самостоятельного обучения, которые помогут...