Жоғары оқу орныннан кейінгі білім беру институты магистратурасында білім алып жатқан 1 курс магистранттарының академиялық жоспарға, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (1-бөлім. Магистратура) сәйкес магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы өткізіліп жатыр....