7.12.2020 Кәсіптік тәжірибені өту барысындағы нұсқаулық

2020 жылдың 5– 6 желтоқсанында ІІО әкімшілік қызмет кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы қашықтық форматта 401 – 406 оқу тобының курсанттарына ішкі істер органдарының аумақтық жергілікті полиция бөлімшелерінде кәсіптік тәжірибеден өту жөнінде нұсқаулық берген болатын. Нұсқаулық...

7.12.2020 ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ПРАКТИЧЕСКИМ СОТРУДНИКОМ

05 декабря 2020 года согласно тематического плана по дисциплине «Криминология» в 310-311 учебные группы 3 курса факультета профессиональной подготовки на практическое занятие по теме № 10 «Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной преступности, преступности в...