12.11.2015 Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития службы пробации в Республики Казахстан» для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки Академии

12 ноября 2015 года Научно-исследовательским центром совместно с кафедрой Управления в уголовно-исполнительной системе и организации социальной работы и кафедрой Административного права и административной деятельности Академии на базе Департамента УИС по Костанайской области проведен круглый...

12.11.2015 Біліктілікті арттыру және қайта даярлау институтының тыңдаушылары тәжірибесімен бөлісті
(Слушатели Института повышения квалификации и переподготовки делятся практическим опытом)

КОФ тыңдаушыларын оқытудың тәжірибелік бағытын нығайту мақсатында қылмыстық-атқару жүйесіндегі басқару және әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасы Қостанай академиясында біліктілікті арттыру курстарынан өтіп жатқан пробация қызметі қызметкерлерімен кездесу ұйымдастырылды. ҚАЖБжӘЖҰ кафедрасының бастығы, полиция полковнигі Н.А. Толқынбаев өзінің...