ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы өз жұмысын қашықтықтан оқыту форматында өткізуге ауыстырса да, жоспарланған мәселелер толыққанды өткізілуде. Осындай жоспарланған ісшаралардың бірі – тәжірибелік қызметкерлерді оқу сабақтарына қатыстыру болатын. Қылмыстық құқық және жазаны орындауды...