Ішкі істер министрінің орынбасары полиция генерал-майоры Айдар Сайтбеков Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының жаңа бастығын таныстырды. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінің келісімі бойынша министрдің бұйрығымен ІІМ Қостанай академиясының бастығы лауазымына полиция генерал-майоры заң ғылымдарының кандидаты Ақынқали Дәрменов тағайындалды.
Ішкі істер органдарындағы қызметін 1999 жылы бастаған, әр жылдары ҚР ІІМ Кадр жұмысы департаментінің ведомстволық білім беруді ұйымдастыру басқармасын, ҚР ІІМ Оқу орталығын, ҚР ІІМ Кадр саясаты департаментін басқарды, соңғы 5 жылда Ақынқали Дәрменов ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында басшылық етті.
Заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков представил нового начальника Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева. По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра на должность начальника Костанайской академии МВД назначен генерал-майор полиции кандидат юридических наук Акынкали Дарменов.
Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году, в разные годы возглавлял Управление организации ведомственного образования Департамента кадровой работы МВД РК, Учебного центра МВД РК, Департамент Кадровой политики МВД РК, в последние 5 лет Акынкали Дарменов руководил Карагандинской академией МВД РК имени Б. Бейсенова.