ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында Наурыз мейрамының құрметіне «Әз Наурыз» мерекелік фестивалі кеңінен аталып өтті. Театрландырылған бағдарламада Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би атындағы үш этно ауыл ұйымдастырылды. Ауыл тұрғындары ән айту өнерлерін, ойын сайыстарында — күш пен ептіліктерін, би нөмірлерінде —  икемділік пен сымбаттылықтарын, ұлттық тағамдардың жасалуында талғамы мен талғампаздығын көрсетуге бар күштерін аямай салды. Фестивальдегі бәсекелестік рух тез арада бірлік, достық, қонақжайлылық және өзара түсіністік атмосферасына ауысып, мерекеге қатысушылардың барлығын тамаша көңіл-күйге бөледі.


Праздничным фестивалем «Әз Наурыз» ознаменовали встречу Наурыз мейрамы в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. Театрализованная программа была представлена тремя этно-аулами в честь Великих биев казахского народа: Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би. Жители импровизированных аулов приложили максимум усилий в проявлении своих талантов в песенном творчестве, силы и ловкости в игровых состязаниях, гибкости и грации в танцевальных номерах, вкуса и изысканности в разнообразии национальных блюд. Соревновательный дух на празднике быстро сменился атмосферой единения, дружбы, гостеприимства и взаимопонимания, зарядив отличным настроением всех участников торжества.
#наурызкұттыболсын