Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясына жыл сайын алғашқы кәсіби даярлық курсынан өту үшін республиканың түкпір-түкпірінен тыңдаушылар келеді. Жалпы Қостанай академиясы алғашқы кәсіби даярлық курстарына тыңдаушыларды жылына төрт рет қабылдайды. Ішкі істер органдарының болашақ қызметкерлері екі ай бойы атыс, арнайы-тактикалық, психологиялық, жауынгерлік, дене шынықтыру, кәсіби және саптық даярлықтардан өтеді, сонымен қатар тәрбиелік бағытта іс-шаралар жиі ұйымдастырылып тұрады.
Олар музей, театр, кітапханаларға барып, спортпен шұғылданады және Академиямыздың іс-шараларына белсене қатысады. Оқу орнымызда тыңдаушылардың білімдерін жетілдіріп, жайлы жатып, жақсы тұруларына барлық жағдай жасалған.

Ежегодно в Костанайскую академию МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева из разных областей республики прибывают слушатели для прохождения курсов первоначальной подготовки.
В течении двух месяцев наряду с прохождением огневой, тактико-специальной, психологической, боевой, физической, профессиональной и строевой подготовкой слушатели участвуют в мероприятиях воспитательного характера. С целью укрепления морально-психологического климата в коллективе, формирования навыков общения, культуры поведения в общественных местах, слушатели курсов посещают театры, музеи, библиотеки, занимаются спортом, участвуют внутри вузовских мероприятиях.
В Костанайской академии созданы все условия для успешного овладевания
знаниями, необходимых для будущих сотрудников органов внутренних дел.