Қостанай академиясы жүргізген кәсіптік бағдар беру жұмысы аясында қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы полиция подполковнигі З.А. Рахметова Қостанай облысы Жітіқара қаласы мектептерінің 11-сынып оқушыларымен кездесулер өткізді.

Кездесуде білім алушылардың қабілеттері мен мүдделеріне сәйкес келетін болашақ мамандықты саналы және жауапты таңдауға дайындығын қалыптастыру мақсатында оқуға түсу тәртібі мен шарттары, оқу бағыттары, ішкі істер органдарында қызмет өткеру ерекшеліктері жайлы түсіндірілді. Оқушыларға Академия туралы бейнероликтер көрсетіліп, буклеттер таратылды және қызықтырған сұрақтарға толық жауаптар берілді.


В рамках проводимой Костанайской академией профориентационной работы преподавателем кафедры уголовного права и криминологии подполковником полиции Рахметовой З.А. проведены встречи с обучающимися 11-х классов школ города Житикары Костанайской области.

На встрече в целях формирования у выпускников готовности к осознанному и ответственному выбору будущей профессии, соответствующей их способностям и интересам,  разъяснены порядок и условия поступления, направления обучения, особенности прохождения службы в органах внутренних дел. Школьникам продемонстрированы ролики об Академии, розданы буклеты и даны исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.