ІІМ Қостанай академиясының алғашқы кәсіптік даярлық курсының тыңдаушылары психологиялық тұрғыдан өз жан дүниесімен үйлесімді болуға үйренді. Өзін-өзі бағалауды, құрметтеуді, өмірге деген қызығушылықты, өзіне деген сенімділікті жоюға ықпал ететін таратушы факторларға қалай қарсы тұруға болатыны жайлы тыңдаушыларға кадр саясаты бөлімінің инспектор-психологы полиция капитаны Мақпал Ғалымбек стресс пен депрессиялық жағдайдың алдын алу бойынша оқыту семинарында айтты.


Быть в гармонии с душой учились слушатели курсов первоначальной профессиональной подготовки Костанайской академии МВД. Каким образом противостоять раздражающим факторам, приводящим к снижению самооценки, настроения, интереса к жизни, уверенности в себе. В современном мире существует не мало методик, способных нормализовать душевное равновесие. Об этом говорили на обучающем семинаре по профилактике стресса и депрессивного состояния, подготовленным инспектором-психологом ОКрП капитаном полиции Мақпал Ғалымбек.