Қостанай академиясының 1-курс курсанттары жоғары оқу орнының музейін тамашалады.

Жарты ғасырлық тарихы бар білім ордасының жетістіктерімен, оның дәстүрлерімен, қалыптасуының басында тұрған басшылардың есімдерімен, ішкі қызмет генерал-лейтенанты Қабылбаев Шырақбек Қабылбайұлының өмірбаянымен музей меңгерушісі Бислу Мукажанова курсанттарды таныстырды.

Музейге жасалған экскурсия білім алушыларды Академияның тарихымен таныстырып қана қоймай, олардың оқу процесіне бейімделуін жеңілдетеді. Іс-шара патриоттық және мәдени-адамгершілік тәрбие шеңберінде идеологиялық және имидждік жұмыс бөлімімен ұйымдастырылды.

Курсанты 1 курса посетили музей Костанайской академии МВД РК. С историей и достижениями вуза, его традициями, именами руководителей, стоявших у истоков становления Костанайской Академии, с биографией генерала-лейтенанта внутренней службы Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича, чье имя присвоено Академии познакомила курсантов заведующая музеем Бислу Мукажанова.

Экскурсия в музей не только знакомит обучающихся с историей ВУЗа, но и облегчает их адаптацию к процессу обучения. Мероприятие организовано в рамках патриотического и культурно-нравственного воспитания отделом идеологической и имиджевой работы.