Кураторлық сағат шеңберінде Академия курсанттарына құқық қорғау органдары қызметкерлерінің Әдеп кодексінің және ҚР ІІМ «Полицей стандартын бекіту туралы» бұйрығының талаптары түсіндірілді.В рамках кураторских часов курсантам Академии были разъяснены требования Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов и приказа МВД РК «Об утверждении Стандарта полицейского»