2023 жылғы 11-16 қыркүйек аралығында ІІМ Қостанай академиясының Психолог мамандарды даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығы «ҚАЖ қызметкерлерінің психологиялық құзыреттіліктерін қалыптастыру» тақырыбы бойынша бақылау қызметі бөлімінің бақылаушыларына біліктілікті арттыру курстарын өткізеді.

Осы уақыт аралығында білім алушылар адамдармен өзара әрекеттесудің психологиялық заңдылықтарын, тұлғалардың бір-біріне әсер ету амал-тәсілдерін, олардың бірлескен өмірінің мазмұны мен факторларын, психологиялық білім мен қарым-қатынас мәдениетін қарастырады.С 11 по 16 сентября 2023 года Центр по подготовке специалистов психологов и проведению социологических исследований Костанайской академии МВД проводит курсы повышения квалификации по теме: «Формирование психологических компетенций у сотрудников УИС» категория контролеры отдела контролерской службы.

За данный период времени обучающиеся изучат психологические закономерности взаимодействия с людьми, средства и способы воздействия людей друг на друга, содержания и факторы совместной жизнедеятельности людей, психологической образованности и культуры общения.