Алғашқы кәсіби даярлық курстары тыңдаушыларының практикалық қызметіне қажетті теориялық білімді тереңдету және бекіту үшін 2023 жылғы 10 мамырда қылмыстық құқық және жазаны орындауды ұйымдастыру кафедрасының аға оқытушысы полиция майоры Мадияр Қалқаманұлы «Бас бостандығынан айыруға сотталғандардың құқықтық жағдайы» тақырыбында онлайн форматта дәріс өткізді.
Дәріскер ретінде ҚАЖ департаментінің практикалық қызметкері, Есіл ауданының Пробация қызметінің бастығы, әділет капитаны Дархан Сайлауов сөз сөйледі.
Сабақ барысында ол қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі жұмыстың ерекшеліктері туралы айтып, өз тәжірибесінен мысалдар келтіріп, оқытудың теориялық бағытына, нақты білім алуда зейін қоюға үлкен мән берілуі тиіс екенін атап өтті.
Практикалық қызметкер мен тыңдаушылардың мұндай кездесулері оқуға және арнайы кәсіптік пәндерге қызығушылықты арттыруға, білім беру сапасын жақсартуға үлкен әсер етеді.

Для углубления и закрепления теоретических знаний необходимых для практической деятельности слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки, 10 мая 2023 года старшим преподавателем кафедры уголовного права и организации исполнения наказаний майором полиции Мадияром Калкаманулы была проведена лекция в онлайн формате на тему «Правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы».
В качестве лектора выступил практический сотрудник, начальник службы пробации Есильского района Департамента УИС, капитан юстиции Дархан Сайлауов.
В ходе занятия он рассказал об особенностях работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, привел примеры из своей практики, отметил, что большое значение должно уделяться теоретической направленности обучения, осмыслению и сосредоточению внимания на получении конкретных знаний.
Подобные встречи практического работника и слушателей оказывают большое влияние на повышение интереса к учебе и специальным профессиональным дисциплинам, улучшению качества образования.