Нельсон Мандела ережелерінің ғылыми-білім беру орталығындағы кураторлық сағат шеңберінде алғашқы кәсіи дарлық курстарындағы 27- тобының тыңдаушылары Нельсон Манделаның өмірбаянымен және ережелерімен танысты.

ҚҚжЖОҰ кафедрасының аға оқытушысы полиция майоры Мадиар Қалқаманұлы адам құқықтары үшін күрестегі ең танымал белсенділердің бірі, Оңтүстік Африка саясаткері, апартеидке қарсы күрес қайраткері және Оңтүстік Африка Республикасының тұңғыш қара нәсілді президенті, Нобель сыйлығының лауреаты Нельсон Манделаның өмір жолы туралы ақпарат берді.

Бұл ережелер тұтқындардың жеке басының қадір-қасиеті мен құндылығын құрметтеуге, азаптауға және басқа да зорлық-зомбылық түрлеріне жол бермеуге негізделген. Сондай-ақ, тәртіптік шаралардан бастап медициналық қызмет көрсетуге дейінгі көптеген мәселелер бойынша нұсқаулықтар егжей-тегжейлі баяндалған.

В рамках кураторского часа в научно-образовательном центре Правил Нельсона Манделы слушатели 27-й группы курсов первоначальной профессиональной подготовки были ознакомлены с биографией и правилами Нельсона Манделы.

Старшим преподавателем кафедры УПиОИН майором полиции Мадиар Калкаманулы доведена информация о жизненном пути одного из самых известных активистов в борьбе за права человека, южноафриканского политика, деятеля борьбы с апартеидом и первого чернокожего президента Южно-Африканской Республики, лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы.

В основе данных правил лежит обязательство уважать достоинство и ценность личности заключенных, не допущение пыток и других форм жестокого обращения. Также подробно изложены руководящие принципы по широкому кругу вопросов, от дисциплинарных мер до оказания медицинских услуг.