ІІМ Қостанай академиясының профессорлық-оқытушылар құрамы, магистранттар мен докторанттар Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің Қостанай облысы бойынша басқармасының бастығы 3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі Марат Кайбжановпен кездесті.
Кездесу барысында прокуратура өкілдері «Комитеттің ақпараттық жүйелері: электрондық қылмыстық іс, қылмыстық құқық бұзушылық картасы», «Тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі», «Әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай тізілімі», «Апаттылық картасы» тақырыптарын қозғады. Жұмыс барысындағы кездесу диалог форматында өткізілді, бұл Академия қызметкерлерінің сұрақтарын талдауға және прокуратура қызметкерлерінен пайдалы ақпарат алуға мүмкіндік берді.

Профессорско-преподавательский состава Костанайской академии МВД, магистранты и докторанты встретились с начальником Управления Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области государственным советником юстиции 3 класса Маратом Кайбжановым.
В ходе встречи представителями прокуратуры были затронуты темы — «Информационные системы Комитета: электронное уголовное дело, карта уголовных правонарушений», «Единый реестр субъектов и объектов проверки», «Единый реестр административных производств», «Карта аварийности». Рабочая встреча проведена в формате диалога, что позволило разобрать интересующие вопросы сотрудников Академии и получить полезную информацию от работников прокуратуры.