Қарағанды қаласында кәсіптік бағдарлау жұмыстары жүргізілді. Қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасы бастығының орынбасары полиция полковнигі Сергей Кадацкий 100-ден астам адамды қамтитын мектеп түлектерімен кездесті.
Кездесу барысында тегін оқуға, тұруға және тамақтануға, киім-кешекпен жабдықтауға және жұмысқа орналасуға баса назар аударылды, бұл оқушылардың қызығушылығын тудырды.Профориентационная работа проведена в городе Караганда. Заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики полковник полиции Сергей Кадацкий встретился с выпускниками школ, охватив аудиторию более 100 человек.
В ходе встречи акцент был сделан на бесплатное обучение, проживание и питание, обмундирование и трудоустройство, что вызвало у ребят большой интерес.