Конференциялар бойынша ақпарат

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары

________________________________________________________________________________________________

ІІМ ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫНДА ЖЫЛ САЙЫНҒЫ «ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

2019 жылғы 18 қазанда ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында «Қазіргі кезеңде ішкі істер органдарының ұйымдастырылуы мен қызметі: мәселелері және шешу жолдары» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті. Конференция аясында қылмыстық-атқару жүйесі мәселелері, ішкі істер органдарын реформалаудың өзекті мәселелері қарастырылды.
Конференция шеңберінде құқық бұзушылықты алдын алу, оның ішінде «нөлдік төзімділік» қағидатын іске асыру және әкімшілік-заң құзыреті қызметінің өзекті мәселелері қарастырылды.
Пленарлық отырыста Орталық Қазақстан академиясының ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор З. С. Токубаев, Қазақстандық инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің «Заңтану» кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының кандидаты, доцент С. Ж. Галиев, Ресей ІІМ Орал заң институтының қылмыстық іс жүргізу кафедрасының бастығы, полиция полковнигі Н. С. Расулова, ІІМ Шырақбек  Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының Ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, полиция полковнигі Н. А. Тулкинбаев және қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының кандидаты И. В. Слепцов сөз сөйледі.
Конференция барысында «Облыстық маңызы бар қалалар арасындағы ең үздік учаскелік полиция инспекторы» байқауының жеңімпазы полиция майоры  Ж. Нурпеисов өз тәжірибесімен бөлісті.
Академия қабырғасында өткізілген Халықаралық ғылыми-теориялық конференция тиімді диалог алаңы болып табылады, оның барысында Қазақстан мен Ресейдің жетекші ғалымдары пікір алмасуға, білім игеруге, прогрессивті тәжірибемен бөлісуге тамаша мүмкіндіктері бар.

Ғылыми зерттеу және редакциялық баспа
жұмысын ұйымдастыру бөлімі

В КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ МВД ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

18 октября 2019 года в Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева состоялась международная научно-теоретическая конференция «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения». В рамках конференции были рассмотрены вопросы уголовно-исполнительной системы, актуальные проблемы реформирования органов внутренних дел.
В рамках данной конференции были рассмотрены актуальные проблемы профилактики правонарушений и административной-юрисдикционной деятельности в рамках реализации принципа «нулевой терпимости».
На пленарном заседании докладами выступили проректор по научной работе и инновациям Центрально-Казахстанской академии доктор юридических наук, профессор Токубаев З. С., заведующий кафедрой «Юриспруденции» «Казахстанского Университета Инновационных и телекоммуникационных систем», кандидат юридических наук, доцент    Галиев С. Ж., начальник кафедры уголовного процесса Уральского юридического института МВД России, полковник полиции Расулова Н. С., начальник кафедры организации социальной работы в органах внутренних дел Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, кандидат педагогических наук, доцент, полковник полиции Тулкинбаев Н. А., и профессор кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, кандидата юридических наук Слепцов И. В.
Поделился опытом работы победитель в номенации «Лучший участковый инспектор полиции среди городов областного значения» майор полиции Нурпеисов Ж.
Международная научно-теоретическая конференция, проведенная в стенах Академии, представляет собой эффективную диалоговую площадку, в ходе которой ведущие ученые Казахстана и России имеют прекрасную возможность обменяться мнениями, знаниями, поделиться прогрессивным опытом.

Отдел организации научно-исследовательской и
редакционной издательской работы

_____________________________________________________

2020ж.21.08 «Қазақстан Республикасында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтар тақырыбына конференциясы

Ақпараттық хат 13.03.2020г.

Ш. Қабылбаев атындағы ең жақсы ғылыми жұмыс конкурсы

Ақпараттық хат 20.01.2020г.

Ақпараттық хат 24.05.2019г.

Ақпараттық хат 26.10.2018г.

Ақпараттық хат 15.03.2018г.

Ақпараттық хат 18.01.2018г.

Ақпараттық хат 11.05.2018г.

Ақпараттық хат 08.12.2017ж.

Ақпараттық хат 27.10.2017г.

Ақпараттық хат 12.05.2017г.

Ақпараттық хат 23.09.2016ж.

Ақпараттық хат 13.05.2016ж.

Ақпараттық хат 30.10.2015ж.

Ақпараттық хат 29.05.2015ж.

Ақпараттық хат 24.04.2015ж.


Жас ғалымдардың, магистранттардың, докторанттардың Халықаралық ғылыми конференциясы материалдары. 2020 жыл 13 наурыз

Кәзіргі кезеңдегі ішкі істер органдарының ұйымдастырылуы және қызметі: мәселелері және шешу жолдары 2019 жыл 18 қазан

Қабылбаев оқулары жас ғалымдардың, магистранттардың, докторанттардың ІІ Республикалық ғылыми-теориялық конференциясы материалдары 2019 жыл 14 нaурыз

Қазақ КСР ішкі істер министрі, мемлекет және қоғам қайраткері,ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың туғанына 110 жыл толуына және Қазақстан Республикасының елордасы — Астана қаласының 20 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары 2018 жылғы 26 қазан

Шырақбек Қабылбаевтың 110 жылдығына арналған бейнеконференцбайланыс режиміндегі жас ғалымдардың, магистранттардың, докторанттардың І Республикалық ғылыми-теориялық конференциясы материалдары 2018 жылғы 03 наурыз

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 25 жылдығына арналған
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары 2017 жылғы 27 қазан

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жинағы 23.09.2016ж.


Ғылым жастар көзімен 24.05.2019г.

Ғылым жастар көзімен 11.05.2018ж.

Ғылым жастар көзімен 12.05.2017ж.

Ғылым жастар көзімен 13.05.2016ж.

Ғылым жастар көзімен 29.05.2015ж.


Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жинағы 13.10.2015ж.


13_01_1