2024 жылғы 10 маусымда ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының жоғары білімнен кейінгі білім беру факультетінің 1 және 2 курс магистранттары мен 3 курс докторанттары заң ғылымдарының докторы Илья Петрович Корякинмен «Ғылыми зерттеу әдістемесі» тақырыбында кездесу өтті. Кездесу барысында магистранттар мен докторанттар барлық сұрақтарына жауап алды.


10 июня 2024 года состоялась встреча доктора юридических наук Корякина Ильи Петровича с магистрантами 1, 2 курсов и докторантами 3 курса ФПО Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева на тему «Методология научного исследования». В ходе встречи магистрантами и докторантами были получены ответы на все интересующие вопросы.