ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ғылыми-зерттеу орталығымен ғылыми зерттеу тапсырысын жүзеге асыру аясында «Пробация институтын дамыту перспективалары: қазіргі жағдайы, тенденциялары және жетілдіру жолдары» тақырыбында Академия бастығы полиция генерал-майоры Ақынқали Дәрменовтің төрағалық етуімен халықаралық дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек үстелді ҚР ІІМ ҚАЖК төрағасының орынбасары әділет генерал-майоры М.А. Аюбаев ашты. Іс-шараға сот, прокуратура, қылмыстық-атқару жүйесі, халықты әлеуметтік қорғау департаментінің өкілдері, сондай-ақ Ресей мен Қырғыз Республикасының ФҚЖА ЖОО-ның өкілдері қатысты. Дөңгелек үстел аясында пробация мекемесін пайдалануға қатысты теориялық және практикалық аспектілерді қамтитын баяндамалар тыңдалды. Қатысушылар қызығушылық танытқан мәселелер бойынша пікір алмасып, пробация қызметінің қызметін оңтайландыру жолдарын ұсынды.В рамках реализации заказного научного исследования научно-исследовательским центром Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева проведен международный круглый стол на тему: «Перспективы развития института пробации: современное состояние, тенденции и пути совершенствования» под председательством начальника Академии генерал-майора полиции Акынкали Дарменова. Круглый стол открыл заместитель председателя КУИС МВД РК генерал-майор юстиции М.А. Аюбаев. В мероприятии приняли участие представители суда, прокуратуры, департамента уголовно-исполнительной системы, социальной защиты населения, а также представители ВУЗов ФСИН России и Кыргызской Республики. В рамках работы круглого стола были заслушаны доклады, затрагивающие теоретические и практические аспекты, связанные с применением института пробации. Участники обменялись мнениями по интересующим вопросам и предложили пути оптимизации деятельности служб пробации.