Алғашқы кәсіби даярлық тыңдаушылары үшін «AiMap» IT компаниясының жоба жетекшісі Александр Антипиннің қатысуымен «Әлеуметтік желілердің әсері: сіздің өміріңізге елеулі қатерлер емес» тақырыбы бойынша онлайн сабақ (ZOOM платформасы) өткізілді.
Сабақ барысында интернеттегі ақпараттық гигиенаны сақтаудың төрт негізгі бағыт бойынша маңыздылығы атап өтілді.
Біріншіден, діни сипаттағы ақпаратты іздеу аясында. Мазмұны әлі де бұғатталмаған радикалды уағызшыларға үлкен қауіп төніп тұр, ал контент өкінішке орай әлі де бар, бұл уағызшылардың беделіне қанығып, дұрыс емес жерге оралу қаупі бар.
Екінші, депрессия. Интернет –контентті тұтыну есебінен депрессиялық тәжірибені дамытудың негізгі бағыттарын талқылады.
Үшінші, бүгінгі таңда жастарды, атап айтқанда, барлық азаматтарды жалпыға бірдей танылған ауру болып табылатын ойынға тәуелділікке тарту процесі. Ол өзекті трендтер, азаматтардың қалай тартылатыны және ойынға тәуелділікке түспеу және жалпы ақпараттық гигиенаны сақтау үшін қандай шараларды сақтау керектігі туралы айтты.
Төртіншіден, бұл эротикалық мазмұндағы контент, тұтыну қаупі, әсіресе жастар үшін патологиялық қауіптер және адам психикасына қандай ықтимал қауіптер бар.


Для слушателей первоначальной профессиональной подготовки было проведено онлайн занятие (платформа ZOOM) по теме: «Влияние социальных сетей: незаметные угрозы вашей жизни» с участием руководителя проекта в IT компании «AiMap» Александра Антипина.
В ходе занятия была подчеркнута важность соблюдения информационной гигиены в интернете по четырем основным направлениям.
1. Радикализм. Остаются высокие риски наткнутся на радикальных проповедников, чей контент все еще не блокируется, риск пропитаться авторитетом этих проповедников и в итоге свернуть не туда.
2. Депрессия/суицид. Основные направления развития у себя депрессивных переживаний за счет потребления интернет –контента.
3. Лудомания (зависимость от азартных игр). Наиболее актуальное на сегодняшний день — это процесс вовлечения молодежи, в частности всех граждан в игровую зависимость, которая является общепризнанной болезнью. Лектор рассказал об актуальных трендах, как вовлекаются граждане и какие меры необходимо соблюдать, чтобы не попасть в игровую зависимость и в целом соблюдать информационную гигиену.
4. Порнография-насилие. Контенты эротического содержания, риски потребления, особенно патологические риски для молодежи и какие есть потенциальные угрозы на психику человека.