Халықаралық музей күні ІІМ Қостанай академиясының музейін біліктіліктерін арттыруға келген ҚАЖ штабының қызметкерлері тамашалады.
Білім алушылар үшін көрме залы бойынша экскурсия өткізілді. Атап айтқанда Академияның қалыптасу тарихы, Отан алдындағы борышын ерлікпен орындаған қызметкерлер туралы айтылды, сондай-ақ ҚР генералдарының нысанды киім-кешектері, ЖОО басшыларының және атақты түлектердің жеке заттары, фотосуреттері мен құжаттары көрсетілді.
Музей қызметіндегі басым бағыттардың бірі-патриотизмге тәрбиелеу және музейге келушілерді оқу орнының мәдени құндылықтарымен таныстыру.В Международный день музея, музей Костанайской академии МВД посетили сотрудники штаба УИС, прибывшие на повышение квалификации в учебное заведение.
Для обучающихся была проведена экскурсия по выставочному залу, рассказана история становления Академии, а также о сотрудниках, героически исполнивших свой долг перед Родиной, продемонстрировано форменное обмундирование генералов РК.
Также продемонстрированы личные вещи, фотографии, документы руководителей вуза и знаменитых выпускников.
Одним из приоритетных направлений в деятельности музея является работа по воспитанию патриотизма и приобщению посетителей музея к культурным ценностям учебного заведения.