Қостанай ІІМ академиясында үздік оқытушылар, кафедралар таңдалды!

2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша «Үздік оқытушы» номинациясы бойынша 1-ші орынды жалпы заң пәндері кафедрасының бастығы, философия докторы (PhD), полиция подполковнигі Ерболат Қайнар, 2-орын ІІО әкімшілік қызмет кафедрасы бастығының орынбасары, философия докторы (PhD), полиция подполковнигі Данияр Қалқаманұлы.
3-орын қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Сергей Кадацкий таңдалды.
«Үздік оқу-әдістемелік материал» номинациясында жедел — іздестіру қызметі кафедрасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Ермек Беркишевтің «Мал ұрлығына қарсы әрекеттердің құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілері» оқу құралы танылды.
«Үздік кафедра» кәсіби-психологиялық дайындық және ІІО басқару кафедрасы иеленді.


В Костанайской академии МВД выбраны лучшие преподаватели, кафедры!

По итогам работы 2021-2022 учебного года в номинации «Лучший преподаватель» первое место занял начальник кафедры общеюридических дисциплин, доктор философии (PhD), подполковник полиции Ерболат Кайнар. 2 — место заместитель начальника кафедры административной деятельности ОВД, доктор философии (PhD), подполковник полиции Данияр Калкаманұлы.
3 — место заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики, полковник полиции Сергей Кадацкий.
В номинации «Лучший учебно-методический материал» признано учебное пособие заместителя начальника кафедры оперативно — разыскной деятельности подполковника полиции Ермека Беркешева «Правовые и организационные аспекты противодействия кражам скота».
«Лучшей кафедрой» стала кафедра профессиональной-психологической подготовки и управление ОВД.