Академия базасында профессор-оқытушылар құрамы арасында «ІІО қызметкерлерін кәсіби оқытуды жетілдіру: 2021-2022 оқу жылының қорытындысы және жаңа оқу жылына арналған негізгі міндеттер» тақырыбында жыл сайынғы оқу-әдістемелік жиын өтті.
Жиынды академия бастығының міндетін атқарушы, полиция полковнигі Нүркен Мұхаметқалиев құттықтау сөзімен ашты. Оқу-әдістемелік жиынның модераторы академия бастығының орынбасары, полиция полковнигі Ахан Нурышев қоғамның заманауи талаптарына сәйкес ведомстволық білім беруді жаңғырту, пәндерді оқытудың әдіс-тәсілдерін өзгерту, жаңа әдістемелерді енгізу, қазақстандық жоғары оқу орындарынан ғана емес, шет мемлекеттердің де озық тәжірибесін қабылдау қажеттігін атап өтті.
Бөлімше басшылары оқытудың заманауи білім беру әдістері мен технологияларын, олардың тәжірибеде қолданылуы туралы айтты. Пайдаланылатын техникалық құралдардың, дидактикалық және әдістемелік материалдардың басымдықтары мен кемшіліктерін айқын көрсетті.


На базе Академии среди профессорско-преподавательского состава состоялись ежегодные учебно-методические сборы на тему «Совершенствование профессионального обучения сотрудников ОВД: итоги 2021-2022 учебного года и приоритетные задачи на новый учебный год».
С приветственным словом выступил исполняющий обязанности начальника Академии полковник полиции Нуркен Мухаметкалиев. Модератор учебно-методических сборов заместитель начальника Академии полковник полиции Ахан Нурушев отметил, что в соответствии с современными требованиями общества необходимо модернизировать ведомственное образование, изменить подход к преподаванию дисциплин, внедрить новые методики, перенимать передовой опыт не только Казахстанских вузов, но и иностранных государств.
Руководители подразделений продемонстрировали современные образовательные методы и технологии преподавания, их практическое применение. Наглядно показали приоритеты и недостатки используемых технических средств, дидактических и методических материалов.