Алғашқы кәсіби даярлық курстарының тыңдаушылары көп ұзамай қызметтік міндеттерін орындауға кіріседі. Оқытудың соңғы сағаттарында олардың кәсіби байлығы осы міндеттерді табысты орындай алатын білім мен дағдылармен қамтамасыз ету өте маңызды.
Елена Федотова мен Ерден Толыкпаев жүргізген «Полиция қызметкерінің қызметіндегі дағдарыстық коммуникациялар» тақырыбындағы тәжірибелік сабақ шиеленісті жағдайларда азаматтардың әртүрлі санаттарымен өзара іс-қимыл жасау мәселелеріне арналды.
Спикерлер сөз сөйлеу кезінде полицей бір мезгілде сенімді, берік, қарым-қатынаста икемді және қойылған міндетті шешуге дейін жеткізе алуы үшін өзіне қандай психологиялық дағдыларды дамыту қажеттігіне назар аударды.
— Сабақта көрсетілген коммуникация техникасы өзінің кәсіби миссиясын табысты орындауға көмектесу үшін әрбір жас полицейдің кәсіби дайындығының ажырамас бөлігі болуы тиіс, — дейді Е.Федотова.

Слушатели курсов первоначальной профессиональной подготовки вскоре приступят к выполнению служебных обязанностей. Очень важно в последние часы обучения оснастить их профессиональный багаж знаниями и навыками, с помощью которых они смогут успешно с этими обязанностями справляться.
Практическое занятие на тему «Кризисные коммуникации в деятельности сотрудника полиции», проведенное Еленой Федотовой и Ерденом Толыкпаевым было посвящено вопросам взаимодействия с разными категориями граждан в напряженных ситуациях.
Спикеры во время выступления обратили внимание на то, какие психологические навыки необходимо развить в себе, чтобы полицейский мог быть одновременно уверенным, твердым, гибким в общении и умеющий довести поставленную задачу до разрешения.
— Техники коммуникации, продемонстрированные на занятии, должны стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки каждого молодого полицейского, чтобы помочь успешно выполнять свою профессиональную миссию, — говорит Е.Федотова.