Ғылыми-зерттеу орталығы бөлімшесінің бастығы полиция подполковнигі Алексей Алимпиев пен Академияның докторанты полиция подполковнигі Рамазан Аужанов пенитенциарлық жүйе, сот және прокуратура өкілдерінің өмір бойы бас бостандығынан айырудан шартты-мерзімінен бұрын босатылған адамдарға пробациялық бақылауды қолдану мәселесін пысықтау жөніндегі жұмыс кездесуіне қатысты.
Іс-шараның модераторы Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің бастығы әділет полковнигі Қайырбеков Абай Серікұлы болды.

Қостанай академиясының қызметкерлері ғылыми-теориялық талдау және тиісті халықаралық тәжірибені зерделеу негізінде өмір бойы бас бостандығынан айырудан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылатын адамдарға қатысты пробациялық бақылауды іске асыру тетігінің өзіндік пайымын айтып, Қазақстан Республикасының қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасына бірқатар тиісті түзетулерді ұсынды.

Өткізілген кеңестің қорытындысы бойынша тұжырымдалған ұсыныстарды мақұлдау, оларды одан әрі пысықтау және неғұрлым кенінең талқылау үшін ҚАЖ комитетіне жіберу туралы шешім қабылданды.
Жұмыс сапары барысында Академия өкілдері Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің практикалық қызметкерлерімен бірлесіп, «Әйелдерге қатысты бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау» тапсырысты ғылыми зерттеу тақырыбына байланысты ҚР Қылмыстық-атқару кодексінің нормаларын қолданудың мәселелерін талқылады.

Начальник отделения Научно-исследовательского центра подполковник полиции Алексей Алимпиев и докторант Академии подполковник полиции Рамазан Аужанов приняли участие в рабочей встрече представителей пенитенциарной системы, суда и прокуратуры, по проработке вопроса применения пробационного контроля в отношении условно-досрочно освобожденных от пожизненного лишения свободы.
Модератором мероприятия выступил начальник Департамента УИС по Костанайской области полковник юстиции Кайырбеков Абай Серикович.

Сотрудники Костанайской академии на основе научно-теоретического анализа и изучения соответствующего международного опыта, озвучили собственное видение механизма реализации пробационного контроля в отношении лиц условно-досрочно освобождаемых от пожизненного лишения свободы и предложили ряд соответствующих поправок в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан.

По итогам проведенного совещания, было принято решение об одобрении сформулированных предложений и направлении их в Комитет УИС для дальнейшей проработки и более широкого обсуждения.
Во время рабочего визита представители Академии совместно с практическими сотрудниками Департамента УИС по Костанайской области обсудили проблемные вопросы применения норм Уголовно-исполнительного кодекса РК, связанные с темой заказного научного исследования «Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин».

Автор: Алексей АЛИМПИЕВ, начальник отделения НИЦ, подполковник полиции